Erendiz ÖNAL

Image
Erendiz ÖNAL
Kurucu Avukat

1959 Lüleburgaz doğumludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1985 yılında mezun olmuştur. 35 yıllık meslek yaşamında pek çok hukuki ihtilafın çözümünde görev almıştır.Önal Hukuk Bürosu’nun kurucusudur. Evli ve 3 babasıdır. İngilizce bilir. Halen Ankara Barosu Binicilik Kulübü Başkanı ve Başkent Binicilik Kulübü şeref üyesi ve yönetim kurulu üyesidir. Av. Erendiz Önal özellikle Ticaret Şirketleri Hukukunda engin tecrübe sahibidir. Kendisi ticari şirketlere danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır. Ayrıca, kendisinin tazminat hukukundaki başarıları birçok kez basında yer almıştır.

Borçlar hukuku alanında; haksız eylemle sebep olunan zararların tazmini, adam çalıştıranın sorumluluğu, ayıplı malların teslimi, sözleşmeye aykırılıktan kaynaklanan davalar, şirketler hukuku alanında; şirket kuruluşu, şirketlerin işleyişi sırasında hukuki danışmanlık hizmeti, şirket esas sözleşmeleri, şirketlerin birleşme, bölünme ve tür değiştirme durumlarında esas sözleşme değişikleri, miras hukuku alanında; muris muvazaası nedeniyle tapu iptal davası, mirasdan çıkarma, vasiyet düzenleme, vasiyet iptali; eşya hukuku alanında; izaleyi şuyu davası, el atmanın önlenmesi, ecrimisil davası takibi  Av. Erendiz Önal ‘ın bu alanlardaki faaliyetlerinden sadece birkaç tanesidir.

• Ankara Barosu
• Ankara Barosu Binicilik Kulübü
• Başkent Binicilik Kulübü
• Ticaret Hukuku
• Şirketler Hukuku
• İflas Hukuku
• Ceza Hukuku
• Borçlar Hukuku
• Tazminat Hukuku
• İdare Hukuku
• Eşya Hukuku
• Miras Hukuku
• Vergi Hukuku
• Yabancılar Hukuku
• Enerji Hukuku
• Rekabet Hukuku
• Turizm
• Petrol
• Tekstil
• Endüstri
• İnşaat
• Gıda