Zehra GÜRBÜZ ÖNAL

Image
Zehra GÜRBÜZ ÖNAL
Yönetici Avukat
1975 Londra doğumlu olan Av. Zehra Gürbüz Önal, ilkokul eğitimini 1982-1986 döneminde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad ‘da almıştır. Daha sonra Türkiye‘ye dönerek 1987-1994 döneminde Kayseri NMK Anadolu Lisesinde eğitim görmüştü. 1998’de  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Avukatlık stajını ONAL&ONAL Hukuk Bürosu’nda yaptıktan sonra, 1999 yılında Ankara Barosu’na kaydolmuştur. 1999 yılından bu yana ONAL&ONAL Hukuk Bürosunda hukuk müşaviri olarak görev yapmaktadır.
Aynı zamanda Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka ve patent vekilliği görevini sürdürmektedir ve fikri mülkiyet hukuku alanında yıllarca deneyim kazanmıştır. Marka, patent, tasarım ve faydalı model süreçlerinin takibi konularında Türkiye’ de ve uluslararası merciler nezdinde saygın bir yer edinmiştir.
Av. Zehra Gürbüz Önal’ın diğer bir uzmanlık alanı da sözleşmeler hukukudur. Şirket esas sözleşmeleri; şirketlerin birleşme, bölünme ve tür değiştirme durumlarında esas sözleşme değişikleri; taşeron sözleşmeleri; distribütörlük sözleşmeleri ve ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması bu alandaki çalışmalarından bazılarıdır.
Kariyerine Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hizmet vererek devam etmektedir.

Ankara Barosu
Türk Patent Enstitüsü
Ankara Barosu Binicilik Kulübü
Ankara Atlı Spor Kulübü
Patent ve Marka Vekilleri Derneği (PEM)
Teknoloji ve Lisans Derneği (LES)

- Türk Barolar Birliği&Başkent Üni., Arabuluculuk Eğitim Belgesi, 2016
- Enerji Hukuku, 2015
- PEM, Patent Marka Vekilliği Derneği Katılım Sertifikası, 2015
- Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı , Kamu İhale Hukuku Sertifikası, 2014
- Ankara Üni., Teknoloji, Yaratıcılık ve Fikri Mülkiyet Koruması ve Lisanlama Yoluyla Teknolojinin Ticarileşmesi, 2013
- Türkiye Barolara Birliği&Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı, International Electronic Evidence Program, 2012
- Ankara Barosu, No. 6100 Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 2011
- Avrupa Konseyi&Turk Barolar Birliği, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Eğitimi, 2008
- Türk Patent Enstitüsü, Marka Vekilliği Belgesi, 2007
- Türk Patent Enstitüsü, Patent Vekilliği Belgesi, 2007
- TOMER, Arapça Diploması 2004
- Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü; Hukukçular için İngilizce 1998

• Turizm
• Petrol
• Tekstil
• Endüstri
• İnşaat
• Gıda

• Sözleşmeler Hukuku
• Fikri Mülkiyet Hukuku
• Marka ve Patent Vekilliği
• Fikri Mülkiyet Değerleme
• Telif Hukuku
• İş Hukuku
• Ticaret Hukuku
• Borçlar Hukuku
• Tazminat Hukuku
• Rekabet Hukuku
• Ulusal ve Uluslararası Tahkim Hukuku
• İdare Hukuku
• Vergi Hukuku
• Yabancılar Hukuku
• Enerji Hukuku
• Rekabet Hukuku