Banka Hukuku

portfolio

Banka Hukuku

Banka veya bankacılık hukuku, banka ve benzeri kuruluşların hukuki iş ve işlemlerini, görev ve yükümlülüklerini düzenleyen karma bir hukuk dalıdır. Ekonomik sistemin devamlılığı açısından büyük öneme sahip bankalar, birer ticari işletme olmalarına rağmen, aynı zamanda kamu hizmeti vermektedir ve ticaret, borçlar, icra iflas hukuku ve hatta ceza hukuku gibi birçok alanla bağlantılıdır. Nitekim ülkemizde esas olarak bankacılık hukukunun düzenlendiği 5411 sayılı Bankacılık Kanununda da özel kanunlardaki bankalar ile ilgili hükümlerin saklı tutulduğu ve bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

5411 sayılı  Bankacılık Kanununun amacı, ilk maddede de belirtildiği gibi; finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kanunda, bankaların işleyişleri, yetkili ve çalışanların sorumluluklarının yanı sıra tacirlere uygulanan müeyyidelerden daha ağır maddi ve cezai yaptırımlar da yer almaktadır. Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacak düzenleme ve denetleme faaliyetleri için ise bağımsız bir kurum olan  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) görev ve yetkilendirilmiştir.

Bankacılık hukukuna ilişkin uyuşmazlık konularına örnek olarak; ipotek ve teminatlı işlemlerden kaynaklanan davalar, kredi sözleşmeleri, finansal kiralama ve faktoring işlemleri, şirket finansmanı ve denetimi, Bankalar Birliği, SPK, BDDK vb. Kurum ve kuruluşların yetki alanına giren hukuki işlemlerin yürütülmesi gibi hukuki bilgi ve tecrübe gerektiren bir çok husus gösterilebilir.

Önal&Önal Hukuk Bürosu bankacılık hukukuna ilişkin her türlü işlemin yürütülmesinde ve dava takibinde müvekkillerine hukuki destek  ve danışmanlık sağlamaktadır.

EKİBİMİZ

Profesyonel Hukuk Ekibimiz

Erendiz ÖNAL

1959 Lüleburgaz doğumludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1985 yılında mezun olmuştur. 35 yıllık meslek yaşamında…

Mehmet Topçu

1999’dan beri büromuzun İcra Departmanında avukat katibi pozisyonunda çalışan Mehmet Topcu bu alanda uzun yıllara…

Sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için sitemizde çerez (cookie) politikası uygulanmaktadır. Çerez Politikası.
Kabul ediyorum