Yabancı Sermaye Hukuku

portfolio

Yabancı Sermaye Hukuku

ONAL&ONAL olarak, uzman ve deneyimli kadromuzla, Türkiye’deki yabancı yatırımlarla ilgili tüm konularda yerel düzenlemeleri ve uluslararası standartları derinlemesine anlayarak, yatırım yolculuğunuzun sorunsuz ve başarılı geçmesini sağlamak için kapsamlı yasal destek sağlıyoruz.

Türkiye’de yabancı yatırımlara ilişkin düzenleyici çerçeve, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında oluşturulmuştur. Bu mevzuat, Türkiye’nin yabancı yatırımlara ilişkin temel politikalarını şekillendirmektedir.

Bu çerçevenin amaçları şunları içerir:

Doğrudan yabancı yatırımların teşvik edilmesi

-Yabancı yatırımcıların haklarının korunması

-Uluslararası yatırım ve yatırımcı tanımlarına uygunluğun sağlanması

-Doğrudan yabancı yatırımları artıracak ilkelerin belirlenmesi

Yabancı Yatırımcı ve Yabancı Yatırımın tanımlanması

 

Yabancı yatırımcı, Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. Bu, yabancı ülke vatandaşlarını, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarını, yabancı tüzel kişileri ve yabancı kanunlara göre kurulmuş uluslararası kuruluşları kapsar.

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’na göre yabancı yatırım:

1) Yurt dışından getirilen;

– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satımı yapılan konvertibl para şeklinde nakit sermaye,

– Şirket menkul kıymetleri (Devlet tahvilleri hariç),

– Makine ve teçhizat,

– Sınaî ve fikrî mülkiyet hakları,

2) Yurt içinden sağlanan;

-Yeniden yatırımda kullanılan kâr, hâsılat, para alacağı veya malî değeri olan yatırımla ilgili diğer haklar,

– Doğal kaynakların aranması ve çıkarılmasına ilişkin haklar, gibi iktisadî kıymetler aracılığıyla;

  1. i) Yeni şirket kurmayı veya şube açmayı,
  2. ii) Menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az % 10 hisse oranı ya da aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmayı,

kapsar.

 

Yabancı Yatırımcıların Hakları

Yabancı yatırımcılar Türkiye’de doğrudan yatırım yapmakta serbesttirler ve net karları, temettüleri, satışları, tasfiye ve tazminat tutarlarını, lisans ücretlerini ve bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla dış kredi ödemelerini ülkelerine geri gönderme esnekliğine sahiptirler.

Özel hukuka tabi uyuşmazlıklarda yabancı yatırımcılar, ilgili mevzuatta belirtilen şartlara bağlı olarak ulusal veya uluslararası tahkime veya diğer uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına başvurma hakkına sahiptir.

 

Kapsamlı Yasal Destek

Uzmanlığımız, yabancı yatırımcılara yasal durum tespitinden mevzuat uyumluluğuna, müzakereye ve ötesine kadar tüm yatırım yolculuklarında yardımcı olmaktır.

Hizmetlerimiz şunları içerir:

-Şirket kuruluşu, şubeleri ve irtibat büroları

Distribütörlük, franchise, know-how, lisans anlaşmaları

Birleşme ve devralmalar

-Yabancı yönetici ve personel istihdamı

-Yasal değerlendirmeler, raporlar ve uyumluluk denetimleri

-Serbest bölge faaliyetleri

-Ticari, vergi, istihdam ve tüketici uyuşmazlıklarının çözümü

-Düzenleyici makamlarla etkileşimler

İzin, lisans ve teşvik başvuruları

-Ayrıca yönetim sorumluluğu, vergi planlaması, vergi ihtilaflarının çözümü, sanal şirket işlemleri, iç denetimler ve daha pek çok konuda uzmanlaşmış destek sağlıyoruz.

EKİBİMİZ

Profesyonel Hukuk Ekibimiz

Erendiz ÖNAL

1959 Lüleburgaz doğumludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1985 yılında mezun olmuştur. 35 yıllık meslek yaşamında…

Mehmet Topçu

1999’dan beri büromuzun İcra Departmanında avukat katibi pozisyonunda çalışan Mehmet Topcu bu alanda uzun yıllara…

Sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için sitemizde çerez (cookie) politikası uygulanmaktadır. Çerez Politikası.
Kabul ediyorum