Miras Hukuku

portfolio

Miras Hukuku

Onal&Onal akılcı ve etkin çözüm yolları ile Miras Hukukuna ilişkin sorunlarınızda yasal danışmanlık, davaların açılması ve sürecin takibi için hizmetinizdedir.

Firmamız Miras Hukuku konusunda bir çok başarıya imza atmıştır;  kesinlikle iptal edilemeyeceği pek çok kişi ve kurum tarafından müvekkillerimize söylenmiş vasiyetnameler, akılcı hukuki çözümler ile açılan davalar sonunda iptal edilmiş ve tarafımızca açılan davalar sonucunda Yargıtay tarafından yeni içtihatlar oluşturulmuştur.

Miras Hukuku;

Miras Hukuku, murisin mirasçılarına geçen malvarlığı değerlerini ve ilişkin kişisel hakları özel hukuk ilişkileri dahilinde inceleyen bir hukuk alanıdır ve Türk Medeni Kanunu kapsamında incelenir.

Gerçek kişinin ölümü veya kaybolması gibi durumlarda ortaya çıkan malvarlığının paylaşımı ve malvarlığının mirasçılara miras oranları dahilinde paylaştırılması sürecinde ortaya çıkabilecek durumlara ilişkin kuralları kapsar.  Malvarlığının haksız dağıtılması durumunda “varis” unvanını kazanan tüm mirasçıların dava açma ve gereğini talep etme hakkı saklıdır.

Muris muvazaası; istihkak davası; mirasın reddi; mirastaki ortaklığın giderilmesi; tenkis davaları miras hukuku kapsamında incelenen davalardır ve konu başlıklarını aşağıda bulunan alanlar oluşturur;

Mirasçı olabilme şartları, ölüm, sağ kalan eşin mirasçılığı, kanuni mirasçılar, boşanma, devletin mirasçı olması, mirastan yoksun olma ve çıkarılma durumu, saklı pay, vasiyetname tipleri, vasiyetnamenin iptali, tenkis davası,  mirasın devri, miras kapsamındaki borçlar, mirasın reddedilmesi, miras ortaklığı, … ve benzeri.

EKİBİMİZ

Profesyonel Hukuk Ekibimiz

Erendiz ÖNAL

1959 Lüleburgaz doğumludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1985 yılında mezun olmuştur. 35 yıllık meslek yaşamında…

Mehmet Topçu

1999’dan beri büromuzun İcra Departmanında avukat katibi pozisyonunda çalışan Mehmet Topcu bu alanda uzun yıllara…

Sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için sitemizde çerez (cookie) politikası uygulanmaktadır. Çerez Politikası.
Kabul ediyorum