Bilişim Hukuku

portfolio

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, her türlü bilgi ve verinin, gelişen teknoloji vasıtasıyla kişilerin aleyhine kullanılmasını önlemeyi amaçlayan ve önemi gittikçe artan multi-disipliner bir alandır. Bilişim hukuku, internet hukuku, e-ticaret, e-imza,  kişisel verilerin korunması, dijital çoğaltma, bilişim suçları gibi birçok farklı alanı da bünyesinde toplamaktadır. Bu sebeple ticaret hukuku ve ceza hukukunun da içerisinde olduğu hukuk dallarıyla etkileşim içerisindedir.

Bilişim alanında ülkemizde internet hukukunu esas alan ve birçok yeniliği beraberinde getiren düzenleme, 2007 yılında yürürlüğe giren 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’dur. Bu Kanun ile birlikte internet aktörlerinin hak ve yükümlülükleri belirtilmiş, kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlali halinde erişimin engellenmesine yönelik temel usul ve esaslar düzenlenmiştir. Ülkemizde bilişim suçları hakkında düzenlenmiş kanun olmaması nedeniyle bilişim suçlarına ilişkin hususlar ilgili kanunlara eklenmiştir. Örneğin; 5651 sayılı Kanunun 8. Maddesinde sayılan katalog suçların gerçekleşmesi halinde erişimin engellenmesine karar verilmektedir.

5651 sayılı Kanun dışında bilişim suçlarına ilişkin en kapsamlı düzenlemeler ise Türk Ceza Kanunu’nda yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu’nda Bilişim Alanında Suçlar başlığı altında düzenlenen suçların arasında;

-Bilişim sistemine girme,

-Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme,

-Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,

-Yasak cihaz veya programlar,

-Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması suçları yer almaktadır.

Önal&Önal Hukuk Bürosu, bilişim hukuku kapsamında;

-Kişisel verilerin korunması,

-İnternet ortamında fikri mülkiyet haklarının korunması,

-İnternet bankacılığı uyuşmazlıkları,

-Bilişim suçlarına ilişkin şikayetler ve erişimin engellenmesi,

-Alan adına (domain name) uyuşmazlıkları,

– İnternet yoluyla kişilik haklarının ihlali ve özel hayatın gizliliği gibi birçok konuda, 35 yılı aşkın tecrübesiyle ve her biri alanında uzman avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.

EKİBİMİZ

Profesyonel Hukuk Ekibimiz

Erendiz ÖNAL

1959 Lüleburgaz doğumludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1985 yılında mezun olmuştur. 35 yıllık meslek yaşamında…

Mehmet Topçu

1999’dan beri büromuzun İcra Departmanında avukat katibi pozisyonunda çalışan Mehmet Topcu bu alanda uzun yıllara…

Sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için sitemizde çerez (cookie) politikası uygulanmaktadır. Çerez Politikası.
Kabul ediyorum