Vergi Hukuku

portfolio

Vergi Hukuku

Vergi, kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin ve yerel yönetimlerin yasalara göre gerçek veya tüzel kişilerden tahsil ettiği belirli miktardaki para anlamına gelmektedir. Vergi hukuku ise, gerçek veya tüzel kişiler ile devlet arasındaki vergi ilişkisinden doğan hak ve yükümlülükleri, vergi, resim ve harçların özelliklerini, vergilendirme işlemlerinin şekil ve şartlarını düzenleyen hukuk dalıdır. Vergi hukukuna ilişkin hususlar başta Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu olmak üzere kanun ve yönetmeliklerde düzenlenmiş olup vergi hukukuna ilişkin uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalar Vergi Mahkemelerinde görülmektedir. Vergi davalarında dava açma süresi İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca 30 gündür.

Türk vergi sistemi, gelir üzerinden alınan vergiler, servet üzerinden alınan vergiler, harcamalar üzerinden alınan vergiler ve diğer vergiler olmak üzere dört ana başlıkta incelenebilir. Vergilendirme işlemleri, tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil, vergi indirimi ve muafiyetleri, vergi mükellefleri ile idare arasındaki uyuşmazlıkların çözümü ve devletin vergi borcuna ilişkin cezai yaptırımları ise vergi hukukunun başlıca konularındandır.

Önal&Önal Hukuk Bürosu olarak,

Gelir, katma değer, kurumlar, motorlu taşıtlar, emlak vb. Tüm vergi çeşitlerinden doğan uyuşmazlıklar,

Vergi hukukuna ilişkin ihtilaflarda uzlaşma süreci,

Vergi davalarının açılması ve takibi,

Vergi indirimi ve muafiyetlerine ilişkin hukuki danışmanlık,

Mirasçıların vergisel yükümlülükleri hakkında hukuki danışmanlık,

Vergi idarelerine pişmanlık, şikayet ve düzeltme gibi başvuruların yapılması gibi birçok hususta 35 yılı aşkın tecrübemizle ve her biri alanında uzman avukatlarımızla müvekkellerimize hizmet vermekteyiz.

EKİBİMİZ

Profesyonel Hukuk Ekibimiz

Erendiz ÖNAL

1959 Lüleburgaz doğumludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1985 yılında mezun olmuştur. 35 yıllık meslek yaşamında…

Mehmet Topçu

1999’dan beri büromuzun İcra Departmanında avukat katibi pozisyonunda çalışan Mehmet Topcu bu alanda uzun yıllara…

Sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için sitemizde çerez (cookie) politikası uygulanmaktadır. Çerez Politikası.
Kabul ediyorum