Eşya Hukuku

portfolio

Eşya Hukuku

Eşya hukuku, esas olarak 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 4. Kitabında düzenlenmiş olup maddi varlığı olan menkul veya gayrimenkul her türlü eşya üzerindeki ayni ve sınırlı ayni hakları, mülkiyet hakkının kapsamını, mülkiyetin kazanımını ve devirini düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Eşya üzerinde hak sahibi olan kişilerin menfaatlerinin korunmasını amaçlayan eşya hukukunun konusunu temel konuları ayni haklar, zilyetlik ve tapu sicilidir. Temel konulara değinmek gerekirse, ayni haklar kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyetini sağlayan ve bu nedenle herkese karşı ileri sürülebilen mutlak niteklikteki haklardır. Zilyetlik ise bir kimsenin mülkiyet hakkından bağımsız olarak menkul veya gayrimenkul bir eşyayı elinde bulundurmasıdır. Tapu sicili ise Devletin sorumluluğu altında, tescil ve açıklık ilkelerine göre taşınmazlar ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere tutulan sicildir.

Önal&Önal Hukuk Bürosu olarak eşya hukuku kapsamında;

-gayrimenkullerin satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,

-ecrimisil davalarının açılması,

-tapu tescil ve iptal davalarının açılması,

-kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hazırlanması,

-gayrimenkuller üzerinde sınırlı ayni hakların kurulması,

-izale-i şuyu davaları,

-kat mülkiyeti uyuşmazlıklarının giderilmesi gibi birçok konuda, 35 yılı aşkın tecrübemizle ve her biri alanında uzman avukatlarımızla müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

EKİBİMİZ

Profesyonel Hukuk Ekibimiz

Erendiz ÖNAL

1959 Lüleburgaz doğumludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1985 yılında mezun olmuştur. 35 yıllık meslek yaşamında…

Mehmet Topçu

1999’dan beri büromuzun İcra Departmanında avukat katibi pozisyonunda çalışan Mehmet Topcu bu alanda uzun yıllara…

Sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için sitemizde çerez (cookie) politikası uygulanmaktadır. Çerez Politikası.
Kabul ediyorum